Bahasa & Sastra Indonesia

Pengertian Tajuk Rencana

Pengertian Tajuk Rencana – Tajuk rencana merupakan karangan yang berisi opini atau tanggapan penulis mengenai suatu hal atau masalah. Dalam tajuk rencana terdapat fakta dan opini. Opini yang terdapat dalam tajuk rencana merupakan opini penulis. Opini disebut juga pendapat. Akan terbentuk suatu opini yang berbeda, jika suatu masalah dibahas oleh orang lain. Fakta merupakan sesuatuContinue Reading “Pengertian Tajuk Rencana”